ลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับเหมา “โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวีอุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี” และบริเวณซอยคลองขุด เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นที่ แก้ฝาท่อ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้รับเหมา “โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวีอุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี” และบริเวณซอยคลองขุด
เพื่อเตรียมความพร้อม ปรับพื้นที่ แก้ฝาท่อ และ #แจ้งประชาสัมพันธ์_ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณซอยทวีอุทิศ #เก็บสิ่งของบนพื้นผิวจราจร และสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าบ้านออกจากพื้นที่ ก่อนผู้รับเหมาจะนำเครื่องจักร เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณดังกล่าว ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 8 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 เป็นต้นไป (ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์)
เทศบาลเมืองจันทบุรี ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้ 🙏🏻 #ยกระดับถนนทั่วเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี #เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน