ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำการตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลพัฒนา ชุมชนที่ 10

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำการตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลพัฒนา ชุมชนที่ 10 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโชคก่อสร้าง

Leave a Comment