ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณซอยจันทคามวิถี 4

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณซอยจันทคามวิถี 4
โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ร่วมลงพื้นที่สำรวจระบบการระบายน้ำ เพื่อเตรียมดำเนินการแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนต่อไป