ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของพ่อค้าแม่ค้า กรณีน้ำฝนตกล้นรางระบาย ณ บริเวณชุมชนที่ 3 ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ)

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของพ่อค้าแม่ค้า กรณีน้ำฝนตกล้นรางระบาย ณ บริเวณชุมชนที่ 3 ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ) เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป