ลงพื้นที่พัฒนาต่อเนื่อง กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่พัฒนาต่อเนื่อง กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ร่วมกับ ค่ายตากสิน จันทบุรี ดำเนินการ “พัฒนาสระน้ำ” กำจัดวัชพืช รักษาความสะอาด สร้างภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ (พระยืน) อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม