ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือร่วมกับสภ.เมืองจันทบุรี โดยการตีเส้นชะลอความเร็ว rumble strips

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ พ.ต.อ. เตชิด กุลกนิษฐรากร ผู้กำกับการ สภ.เมืองจันทบุรี และ พ.ต.ท มณฑล สังข์วัย รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองจันทบุรี
ในการดำเนินงานเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณสามแยกวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สี่แยกสันติราษฎร์ – แยกโรงเรียนศรียานุสรณ์ และหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยการตีเส้นชะลอความเร็ว rumble strips เพิ่มจากเดิม เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในบริเวณดังกล่าว