ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ในการร่วมกันเก็บขยะ กระทง หลังเสร็จสิ้นงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ในการร่วมกันเก็บขยะ กระทง หลังเสร็จสิ้นงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา บริเวณโดยรอบทะเลสาบ และพื้นที่จัดงาน เพื่อเร่งปรับภูมิทัศน์คืนความสะอาด ให้แหล่งน้ำ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของบ้านเมือง โดยกระทงที่จัดเก็บได้จะนำไปกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธีต่อไป