ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี นำเตียง และเก้าอี้วีลแชร์ มอบช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนที่ 3 และ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

    นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี นำเตียง และเก้าอี้วีลแชร์ มอบช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนที่ 3 และ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

Leave a Comment