ลงพื้นที่นำ “ถุงมือกายสิทธิ์ และลูกบีบเม็ดถั่วเขียว” มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำ “ถุงมือกายสิทธิ์ และลูกบีบเม็ดถั่วเขียว” มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนที่ 6 และ 11 ตามโครงการ..ส่งยิ้ม จากใจ By นายกบัท
โดยถุงมือกายสิทธิ์ จะช่วยป้องกัน และลดอุบัติการณ์ ไม่ให้ผู้ป่วยดึงท่อหายใจออกเอง และลูกบีบเม็ดถั่วเขียว ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยทำการฝึกกำลังของอุ้งมือ นิ้ว และออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดเล็ก