ลงพื้นที่นำแพมเพิร์ส , ไม้เท้า 4 ขาช่วยเดิน , หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ และลูกบีบเม็ดถั่วเขียว มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนที่ 5 และ 10

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่นำแพมเพิร์ส , ไม้เท้า 4 ขาช่วยเดิน , หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ และลูกบีบเม็ดถั่วเขียว มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนที่ 5 และ 10