ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ณ ชุมชนที่ 4 และ 10 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายบุญสิน จันทสุรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ณ ชุมชนที่ 4 และ 10 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน