ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 ชุด ณ ชุมชนที่ 9

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 ชุด ณ ชุมชนที่ 9