ลงพื้นที่นำข้าวสารและสิ่งของจำเป็นมอบแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยม และติดตามการเตรียมก่อสร้างบ้านทดแทนแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ประชาชนบริเวณ ซอยตรอกเมตตา 1
พร้อมนำ #ข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุ และเป็นตัวแทนมอบ #หน้ากากอนามัย #บริจาคโดยร้านไพรัชบรรจุภัณฑ์
📌 ประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค “เงินสด และสิ่งของ” เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในการดำรงชีพ การประกอบอาชีพ และการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น #สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ “ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้” ณ ศาลาชุมชน 7
หรือ #ท่านใดที่ไม่รู้จักสถานที่ดังกล่าว #ไม่สะดวกไปยังสถานที่นั้น สามารถนำ “สิ่งของ” ฝากส่งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี