ลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ และงานป้องกันฯ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ตัดไม้ เข้าทำการเลื่อยตัดไม้ที่โค่นล้ม เนื่องจากลมฝนพายุกรรโชกแรง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.
          นายพยับ สมใจนึก รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ และงานป้องกันฯ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ตัดไม้ เข้าทำการเลื่อยตัดไม้ที่โค่นล้ม เนื่องจากลมฝนพายุกรรโชกแรง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง และบริเวณชุมชนที่ 9
เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง ไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล หรือของเหลือใช้ลงในแม่น้ำ และท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ