ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ บริเวณสะพานวัดจันทนาราม และบริเวณสะพานบ้านลา

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ บริเวณสะพานวัดจันทนาราม และบริเวณสะพานบ้านลาว พร้อมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ถึงปริมาณน้ำ
ทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้เตรียมความพร้อมรับมือ วางแผนรองรับ เช่น การบล็อกน้ำ ผันน้ำ เป็นต้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุ ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี โทร 0 3931 1333 หรือ 199