ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นำไปติดตั้ง ณ สนามเด็กเล่น บริเวณฝั่งตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
พร้อมปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัยแก่เด็ก และเยาวชนได้มีพัฒนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีจากกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมต่อไป