ลงพื้นที่ติดตามงานการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล ชุมชนที่ 10