ลงพื้นที่ติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาลในการปรับปรุงพื้นที่ริมฟุตบาท บริเวณด้านข้างโรงเรียนสฤษดิเดช

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี ในการปรับปรุงพื้นที่ริมฟุตบาท บริเวณด้านข้างโรงเรียนสฤษดิเดช เพื่อสร้างความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรบริเวณดังกล่าว