ลงพื้นที่ติดตามการทำงานในการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ ซอยพระยาตรัง 2 (ชุมชนที่ 12)

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ ซอยพระยาตรัง 2 (ชุมชนที่ 12) เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้