ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ ซอยพระยาตรัง 2 (ชุมชนที่ 12)

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ ซอยพระยาตรัง 2 (ชุมชนที่ 12)
เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้ และมอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน