ลงพื้นที่ติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการดำเนินงานเพิ่มแสงสว่างติดตั้งโคม LED พร้อมแผ่นสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้แก่ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการดำเนินงานเพิ่มแสงสว่างติดตั้งโคม LED พร้อมแผ่นสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้แก่ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ)