ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล บริเวณโดยรอบสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล บริเวณโดยรอบสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย รวมระยะทาง 155 เมตร และมอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน