ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในการเก็บกวาดขยะ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน และฟุตบาทภายหลังการจัดงานไลออนส์ แฟร์ (ของดีเมืองจันท์) ได้จบลง

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และมอบน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการเก็บกวาดขยะ ฉีดล้างทำความสะอาดถนน และฟุตบาท บริเวณบันไดทางขึ้นหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , ถนนเทศบาล 3 และสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ภายหลังการจัดงานไลออนส์ แฟร์ (ของดีเมืองจันท์) ได้จบลง เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป