ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการขยายช่องทางน้ำลง เพื่อเร่งการระบายน้ำ ณ ชุมชนที่ 5

#ขยายช่องทางน้ำลง_ชุมชนที่5
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการขยายช่องทางน้ำลง เพื่อเร่งการระบายน้ำ ณ ชุมชนที่ 5