ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการดำเนินงานปรับปรุงแป้นสนามบาสเก็ตบอล

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง ในการดำเนินงานปรับปรุงแป้นสนามบาสเก็ตบอล พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอลหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย เล่นกีฬาของเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี