ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยการตีเส้น “ทางม้าลาย” เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ บริเวณ ซอยท่าแฉลบ 1

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายเมธวิน ทองคง เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยการตีเส้น “ทางม้าลาย” เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ณ บริเวณ ซอยท่าแฉลบ 1