ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “การจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี” พร้อมนำอาหาร และน้ำดื่ม มอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ถนนมหาราช