ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดเศษขยะมูลฝอย ลดกลิ่น ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดเศษขยะมูลฝอย ลดกลิ่น ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ สตรีทฟู้ด ตลาดสะอาด ถนนน่าเดิน ไว้สำหรับรองรับประชาชน และผู้บริโภคที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ศูนย์การค้าเจพีไรวา (ชุมชนที่ 11)