ลงพื้นที่ตรียมปรับปรุงสถานที่สำหรับล้างทำความสะอาดรถบรรทุกขยะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.
           นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ลงพื้นที่ตรียมปรับปรุงสถานที่สำหรับล้างทำความสะอาดรถบรรทุกขยะภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี