ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามห้องน้ำบริเวณภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี ที่ชำรุด เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง/กองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามห้องน้ำบริเวณภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี ที่ชำรุด เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป