ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามงานการก่อสร้างบ้านทดแทนให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามงานการก่อสร้างบ้านทดแทนให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ประชาชนบริเวณ ซอยตรอกเมตตา 1 โดยมีนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ร่วมลงพื้นที่