ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer แก่คณะครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer แก่คณะครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และประชาชนทั่วไป จำนวน 350 คน
พร้อมอำนวยความสะดวก และมอบเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า สาขาเมือง ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี