ลงพื้นที่ตรวจสภาพรถบรรทุกขยะที่ชำรุด เตรียมดำเนินการซ่อมแซม เพื่อใช้ในการบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ป้องกันปัญหาขยะตกค้าง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสภาพรถบรรทุกขยะที่ชำรุด เตรียมดำเนินการซ่อมแซม เพื่อใช้ในการบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ป้องกันปัญหาขยะตกค้าง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน