ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และอำนวยการแก่เจ้าหน้าที่กองช่างในการติดตั้งป้ายจราจรสะท้อนแสง ณ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และอำนวยการแก่เจ้าหน้าที่กองช่างในการติดตั้งป้ายจราจรสะท้อนแสง ณ บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการสังเกต และมีความปลอดภัยด้านการจราจรเพิ่มขึ้น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายทางด้านความปลอดภัย ทางการจราจร ที่ #ทีมเทศบาลเมืองจันทบุรี มุ่งมั่น ตั้งใจให้ประชาชนทุกท่าน ปลอดภัย และเพื่อพัฒนาเมืองของเรา ให้ก้าวล้ำ อย่างยั่งยืนต่อไป