ลงพื้นที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนที่ 7 นำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.40 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนที่ 7 นำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เพื่อเข้ารับการรักษาอาการต่อไป