ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาด เพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ณ โรงเจเม่งหงีเจตั๊ว และโรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว

 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานเจ้าหน้าป้องกัน และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการฉีดล้างทำความสะอาด เพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ณ โรงเจเม่งหงีเจตั๊ว และโรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว ในวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565