ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ ซอยท่าแฉลบ 6 (ชุมชนที่ 11)
เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ให้สามารถระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนี้