ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญองค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว ณ โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว(วัดเขตร์นาบุญญาราม)

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญองค์กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว ณ โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว(วัดเขตร์นาบุญญาราม) และในเวลา 13.00 น. เข้าร่วมพิธีเจอิ๊วรับเจ้า ณ ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมกันทั้ง 2 โรงเจLeave a Comment