ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 🇹🇭
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาล ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่น โดยรับชมผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช.
.
เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองจันทบุรี (ชั้น 2)