ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น (ตลาดลานวัฒนธรรมชุมชนจันทนิมิต) ณ บริเวณถนนริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น (ตลาดลานวัฒนธรรมชุมชนจันทนิมิต) ณ บริเวณถนนริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง