ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมรณรงค์รถโดยสารปลอดภัย “คนพร้อม รถพร้อม เดินทางมั่นใจ ปลอดภัยแน่นอน” 🚌
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมรณรงค์รถโดยสารปลอดภัย “คนพร้อม รถพร้อม เดินทางมั่นใจ ปลอดภัยแน่นอน” พร้อมส่งมอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี (เพื่อนำไปบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาล และช่วงเวลาปกติ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี)
โดยมีนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี กล่าวต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี
เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”
ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี มอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเทศบาลเมืองจันทบุรี
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง