ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น.
          นายสกุล โชติพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล