ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและสาธารณูปโภคบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาตรวจรับงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบและถูกต้องต่อไป