ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

#ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าอ่างเก็บน้ำคลองประแกต
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าอ่างเก็บน้ำคลองประแกต
โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ณ อ่างเก็บน้ำคลองประแกต หมู่ที่ 6 ตำบลพวา อำภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี