ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” (Kick off) ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” (Kick off) ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ และมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยทางม้าลาย ให้แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (นำร่อง)
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมรณรงค์จากส่วนกลางพร้อมกัน ร่วมกิจกรรมเดินข้าม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” โดยการนำนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ประมาณ 30 คน เดินข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย และกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ “ทางม้าลาย” ดังกล่าว เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี และแขวงทางหลวงจันทบุรี ดำเนินการปรับปรุงทาสี ให้เห็น เด่นชัด เรียกสติคนขับ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ข้ามถนนต่อไป