ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.
        b  นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ กรรมการ ศส.ปชต. , นักศึกษา กศน. , บุคลากรทางการศึกษา , อสม. , ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรีอาสา ร่วมกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี