8 เมษายน 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2

เรื่องต่อไป

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รร.ท 1

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564

img031img999 img998 img997 img996 img995 img994 img993 img992 img991 img990 img989 img988 img029 img ... Read more