10 มิถุนายน 2020

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศรายงานผลการติดตาม 63 รายงานติดตามส่วนหน้า1.ด้านศึกษา ปี 63  2.ย.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 63  3.ย.ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.ย.ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  5.ย.ด้านเศรษฐกิจ  6.ย.ด้านการบริหารจัดการ  อุดหนุนหน่วยงานอื่น

เรื่องต่อไป

การบริการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลขยะมูลฝอยกุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลขยะมูลฝอยตุลาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอยธันวาคม 2562 ข้อมูลขยะมูลฝอ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

จากการประชุมคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 9 กันยาย ... Read more