7 เมษายน 2021

รายงานประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 64) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

img987

เรื่องต่อไป

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว มีนาคม 2564

img999 img998 img997 img996 img995 img994 img993 img992 img991 img990 img989 img988  img029img028img ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563