7 พฤษภาคม 2021

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

เรื่องต่อไป

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 1 หลักเหณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข ... Read more